Tiền Xu, Tiền Cổ

Xâu tiền ngũ đế,hóa giải sát khí,chiêu tài lộc CC1136

59.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Xâu tiền ngũ đế giả cổ bằng đồng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài): 30cm +

Xâu tiền 10 xu,hóa giải sát khí,chiêu tài lộc CC1132

119.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tiền xu Thập Toàn Thập Mỹ (xâu 10 xu) giả cổ bằng đồng (tại Việt Nam). +

Xâu tiền tam tài,hóa giải sát khí,chiêu tài lộc CC1137

45.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tiền xu Tam Tài (Thiên – Địa – Nhân, xâu 3 đồng xu) giả cổ bằng đồng