Gậy Như Ý, Vương Trượng

Gậy như ý ngọc Đông Linh,mang lại phú quý, quý nhân phù trợ HM087

3.264.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Gậy như ý ngọc Đông Linh (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao):

Gậy như ý thanh ngọc,mang lại phú quý, quý nhân phù trợ M068

4.692.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Gậy như ý Thanh ngọc (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 25cm

Gậy như ý Hoàng Long,mang lại phú quý, quý nhân phù trợ HM086

1.632.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Gậy như ý Hoàng Long (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 18cm