Tỳ Hưu Đá Bán Quý

Chuỗi Tỳ hưu Đông Linh,tăng tài phát lộc,hóa giải tà khí S5022

490.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi Tỳ hưu ngọc Đông Linh bi nhỏ (tại Việt Nam). + Kích thước: bi tròn, hạt

Chuỗi tỳ hưu mắt mèo,thu tài vận,tăng trừ tà S2046

390.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đá mắt mèo (tại Việt Nam). + Kích thước : đường kính bi 0.8cm. + Khối