Chùa, Tháp Văn Xương

Tháp văn xương 7 tầng,bổ trợ sự nghiệp,học hành HM069

714.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tháp Văn Xương đá Hoàng Long (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 5cm

Tháp Đông Linh 9 tầng,bổ trợ sự nghiệp,học hành HM073

1.938.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tháp Văn Xương đá ngọc Đông Linh 9 tầng (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính

Tháp Văn Xương Hắc Ngà,bổ trợ sự nghiệp,học hành H059

735.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tháp Văn Xương đá Hắc Ngà (thạch anh đen, onyx) 9 tầng sử dụng cho nữ. +