Thạch Anh Tóc

Chuỗi thạch anh tóc vàng,gia tăng tài lộc, trừ tà khí S5106-5986

5.986.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc vàng đậm (tại Việt Nam). + Kích thước: bi vừa, 17 bi. +

Mặt thạch anh tóc vàng,gia tăng tài lộc, trừ tà khí S866-924

924.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Mặt thạch anh tóc vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng): 1.3cm – 2.7cm

Chuỗi tóc đồng đỏ,gia tăng tài lộc, trừ tà khí S5104-7548

7.548.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi Thạch anh tóc đồng đỏ Uruguay (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x