Quả Cầu, Đĩa Thất Tinh

Quả cầu đá Hoa Mộc,vượng tài khí,bổ trợ kinh doanh M193-2865

2.865.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Qủa cầu đá Hoa Mộc (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 8.6cm + Khối lượng:

Quả cầu đá Thanh Kim,vượng tài khí,bổ trợ kinh doanh M182-3613

3.613.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Qủa cầu đá Thanh Kim xanh thẩm (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 7cm +

Quả cầu thạch anh đen,vượng tài khí,bổ trợ kinh doanh M187-2241

2.241.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Qủa cầu đá thạch anh đen (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 7.2cm + Khối