Thiềm Thừ Bằng Bột Đá

Thiềm thừ vàng chiêu tài,tăng tài phát lộc,thịnh vượng A105

2.625.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) đế gỗ xoay, bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). +

Cóc vàng xoay đế vuông,phát tài phát lộc,giữ của cải A090

5.600.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá mạ vàng, dạng xoay trên đế gỗ vuông (tại Việt

Thiềm thừ xoay lớn,tăng tài phát lộc,hóa giải tà khí A098

4.025.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x